Modrotisk

Modrotiskové výrobky dílny Jochových vycházejí z tradice, zároveň se však přizpůsobují moderní době a současným požadavkům zákazníka. Jedná se výhradně o ruční práci s důrazem kladeným na kvalitu.

Rodinná dílna pokračující ve své více než stoleté činnosti pracuje s tradičními regionálními vzory i unikátními motivy navrženými výtvarníky Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV). Tím je zaručena originalita a jedinečnost strážnického modrotisku.

O modrotisku:

Na bílé plátno se nejprve pomocí dřevěných forem natiskne rezervážní hmota s libovolnými motivy.

Látka se poté barví v indigové lázni, jejíž základní složka, indigo, dává modrotisku charakteristickou modrou barvu.

Zabarvená látka se nakonec pere v slabém roztoku kyseliny sírové, čímž se odstraní rezervážní hmota a objeví se doposud skrytý jasně bílý vzor.

hmota zároveň látku chemicky ošetří, takže i při opakovaném praní modrotisku se bílý vzor nezabarví.