Značky turistických stezek

O turistických značkách
První turistická trasa byla na území České republiky vyznačena Klubem českých turistů v roce 1889 ze Štěchovic ke Svatojánským proudům. Do 1. světové války se používaly jen červené značky a až po ní byl vytvořen unikátní systém čtyř barev – červených, modrých, zelených a žlutých značek. V současné době má Česká republika více než 42 000 km značených pěších turistických tras, což je více, než je délka rovníku. O obnovu značení a údržbu informačních prvků se stará více než 1 500 značkařů. Základní pravidla značení turistických tras mají 37 stran a ti, kteří chtějí trasy značit, absolvují čtyřdenní zaškolení. Počet značek po celé zemi může být do jednoho milionu.
 
Fotografický projekt
V rámci tohoto projektu nabízí Stéphane Corbet odlišný pohled na turistické značky, které, kromě svého hlavního účelu, získávají neočekávanou výtvarnou hodnotu. Jedná se o náhodná, umělecká a dočasná díla, která budou postupně vymazána, zničena přírodními události, lidskými nebo zvířecími zásahy. Od této chvíle už pro něj není předmětem turistiky jen krása krajiny, ale samotné pátrání po značkách. Krajina, která by měla hrát hlavní roli, přijímá roli druhotnou nebo zůstává zcela skryta. Autor chce skrze tento projekt také vyzdvihnout skvělou práci dobrovolníků – značkařů, kteří po celý rok udržují značení turistických tras.