Diffingoclay

Tvorba užité keramiky je pro Petru stálým hledáním toho, jak se proměňuje tvar, jak se proměňují barvy. Jde cestou minimalismu, přičemž klade důraz na drobný detail. Keramika pro ni není pouhým dekorem, pouhým ornamentem a neznamená jenom výsledný výrobek. Je rovněž pohybem materiálu, napětím procesu, výrazem proměňující se barvy nezávisle na tom, co se děje jejíma rukama. Keramickou tvorbou se zabývá již přes dvě desetiletí, přičemž se věnuje nejen vlastní tvorbě, ale též pedagogické činnosti. Keramické výrobky vytváří z kameniny pálené přibližně na 1270 stupňů, používá elektrickou pec. Nechává se inspirovat minimalismem východních zemí, přírodou a též folklórními motivy.