VANYA

Robert vyrábí keramiku litou do forem, kterou poté ručně vyřezává. Na začátku procesu se vytvoří model samotného výrobku a poté rozmnožovací zařízení, ze kterého se odlijí sádrové formy. Do těch se lije hlína v tekutém stavu. Poté se výrobek vyndá z formy a následuje první výpal, takzvaný přežah, který pálí na 850°C. Dalším krokem je glazování a druhý výpal, takzvaný ostrý, který pálí na 1100°C. Jako hlavní materiál se používá světlá hlína kamenina a červená terakota.